http://zpsw.kielce.com.pl/img/logoerasmus.jpg

Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach

 

Data rozpoczęcia projektu:               31-12-2016r.

Łączny czas trwania projektu:          24 miesiące.

Data zakończenia projektu:              30.12.2018r.
Koordynatorzy programu:                Jolanta Janiec i Anna Sieczko

                                                                                             

*     Głównym celem projektu jest przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością naszych wychowanków oraz ciągłe podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego i ogólnego poprzez zdobywanie nowych doświadczeń. Zgodnie z założeniami Konwencji ONZ - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Radę Unii Europejskiej,  realizujemy  nowoczesne podejście do niepełnosprawności.

 

*     Partnerem projektu jest Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH założona w 1997 r. Pełni ona rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się  w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska.

Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry uczącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego.

 

*     Poprzez udział naszych uczniów w powyższym projekcie planujemy zrealizować  staże zawodowe dzięki współpracy z zagranicznym Partnerem - firmą Vitalis. W ramach zagranicznych mobilności zorganizujemy dla dwóch 10-osobowych grup uczniów 4-tygodniowe staże w znanych i cenionych, na lokalnym rynku, przedsiębiorstwach gastronomicznych takich jak np.: Mensa am Park i Mensa Academica (uniwersyteckie stołówki, obsługujące każdego dnia setki studentów z całego świata, oferujące bardzo różnorodne potrawy i napoje, pracujące w nowoczesnej koncepcji "Free Flow" ). Wprowadzimy naszych uczniów w historię, kulturę i tradycję naszego  europejskiego sąsiada, organizując im liczne wycieczki (np. zwiedzanie Berlina, Drezna, Lipska i Halle, wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Instytucie Głuchych w Lipsku, wizyta techniczna w porcie lotniczym i inne). Poprawimy ich kompetencje językowe i nauczymy samodzielnego funkcjonowania w obcym kraju (np. poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, podmiejskiej, umiejętność robienia zakupów, wysłania listu itp.)

 

*     Głównym obszarem wymagającym poprawy w odniesieniu do naszej instytucji jest podniesienie jakości pracy szkoły przez wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia, podniesienie poziomu wykształcenia i przygotowanie niepełnosprawnych uczniów do zmieniającego się rynku pracy w Polsce i UE.  Pragniemy to osiągnąć wysyłając uczniów na staż, a jednocześnie wykorzystując pobyt naszych nauczycieli nie tylko w roli opiekunów podczas stażu, ale również w roli uważnych obserwatorów niemieckich metod pracy, nowoczesnych technologii, systemów jakości i wszelakich innowacji. Potrzebne są nam dobre wzorce, które  przeniesiemy na nasz grunt. Poznane w kraju Partnera metody pracy,  zarówno podczas kształcenia praktycznego w zakładach pracy jak i z osobami niepełnosprawnymi, wykorzystamy w środowisku lokalnym branżowym oraz w środowisku niesłyszących. Zdobytą wiedzę na temat nowoczesnych technik i technologii w branży gastronomicznej oraz systemów zarządzania jakością wykorzystamy w pracy z uczniami, których  kształcimy w zawodzie kucharz (szkoła zawodowa) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (technikum).

 

*     Obejmiemy wsparciem 20 uczniów z klas I, II, III i IV technikum. Wszyscy potencjalni uczestnicy mobilności to osoby z wadą słuchu, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

*     Końcowym efektem programu będzie uzyskanie dokumentu Europass - Mobilność w języku polskim i niemieckim przez uczestników projektu. Zapewni on uznawalność kwalifikacji i umiejętności zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ułatwi dostęp do pracodawców. Certyfikat z oceną za staż uzyskaną wg systemu ECVET będzie dodatkowym atutem.