O PROJEKCIE

 

"Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy", to roczny projekt, którego realizację rozpoczęliśmy 1 czerwca 2015 roku. Był wpisany w Europejski Program Rozwoju Szkoły i  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt ten zaadresowaliśmy do uczniów klas drugich i trzecich Technikum Nr 9 w  Kielcach, kształcących się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

PARTNER

 

Partnerem w projekcie była firma Vitalis z Schkeuditz k/Lipska, która posiada 17-letnie doświadczenie w realizacji projektów mobilności. Jej działalność znalazła uznanie Komisji Europejskiej w kategorii Najlepsze Praktyki.

 

CEL

 

Celem projektu było podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością naszych uczniów. Realizując go mieliśmy na uwadze podniesienie  jakości kształcenia zawodowego, a zarazem jakości pracy szkoły, zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych  uczniów potwierdzonych certyfikatem oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w środowisku lokalnym, regionalnym i w skali kraju.

 

STAŻ, ROZWÓJ, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE

 

W ramach projektu na zagraniczny staż do Niemiec  (w  terminie 1- 28.11.2015) wyjechało 10 uczniów wraz z dwoma opiekunam i- nauczycielkami przedmiotów zawodowych: panią Bożeną Grabowską oraz panią Jolantą Janiec. Przez cztery tygodnie uczniowie realizowali praktyki zawodowe w niemieckich zakładach pracy spójne ze szkolnym planem i programem  nauczania.  Miejscem odbywania praktyk zawodowych (stażu) były dwa zakłady gastronomiczne: Mensa am Park w Lipsku i Vitalis Gut Wehlitz. Program stażu odpowiadał obecnym potrzebom polskich i niemieckich pracodawców i został wypracowany wspólnie z Partnerem. W wolnym czasie uczestnicy projektu poznawali kulturę, historię i tradycję Niemiec, m. in. zwiedzali zabytki Lipska (skwer "Augustusplatz" z Operą, kościoły św. Mikołaja i św. Tomasza, zabytkowy pasaż handlowy Stary i Nowy Ratusz Miejski), uczestniczyli w wycieczce do Berlina (zwiedzali Siedzibę Parlamentu w historycznym Raistagu, Bramę Brandenburską, Pomnik ku Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej, pozostałości Muru Berlińskiego, centrum Sony, Skwer Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem, Katedrę Berlińską i Wyspa Muzeów, Muzeum Pergamońskie i Muzeum Techniki), wzięli udział w wycieczce do stolicy Saksonii. Zwiedzali również Drezno (Dworzec Główny, Ulicę Praską, Stary Rynek, Zwinger – barokowy kompleks pałacyków, Plac Teatralny, Operę i  Zamek Królewski) i Instytut Głuchoniemych w Lipsku założony przez Samuela-Heinicke. Młodzież miała także okazję zobaczyć największy w Europie pomnik o wysokości 91m upamiętniający Bitwę pod Lipskiem, znaną również jako Bitwę Nartodów-największą bitwę okresu napoleońskiego. Ponadto udział w projekcie umożliwił  uczniom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju.

 

Niewątpliwie udział w zagranicznym stażu wpłynął na podniesienie kompetencji językowych jej uczestników oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia szansy  na zatrudnienie  osób niepełnosprawnych na krajowym i europejskim rynku pracy.  Polscy pracodawcy zatrudniając naszych absolwentów będą mogli liczyć na wniesienie do ich firm nowoczesnych technik i technologii.

 

PRODUKTY FINALNE

1) materiały upowszechniające nowoczesne technologie w branży gastronomicznej i kształceniu zawodowym,

2) materiały upowszechniające udział osób niepełnosprawnym w aktywnym życiu osobistym i zawodowym,

3) ogólnopolskie warsztaty metodyczne dla ośrodków kształcących młodzież niepełnosprawną w zawodach branży gastronomicznej.

4) Europasy i certyfikaty.

Podsumowaniem przebiegu stażu było przygotowanie (wspólnIe z organizacją partnerską) dokumentu Europass-Mobility potwierdzającego odbyty staż zagraniczny. Wręczenie certyfikatów odbyło się w ostatnim dniu pobytu w Schkeuditz.

 

Uzyskanie dokumentu Europass - Mobilność w języku polskim i niemieckim przez uczestników projektu zapewni uznawalność kwalifikacji i umiejętności zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ułatwi dostęp do pracodawców. Certyfikat z oceną za staż uzyskaną wg systemu ECVET będzie dla nich dodatkowym atutem.

 

 

KRÓTKI FOTOREPORTAŻ Z POBYTU UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA STAŻU W NIEMCZECH