Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w Kielcach

 
   STRONA GŁÓWNA ZPSW    SOSW    BURSA    KADRA    PUBLIKACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


  OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

  OGŁOSZENIA WYNIKÓW ROZSTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW

  OGŁOSZENIA O ZAWARTYCH UMOWACH

  OGŁOSZENIA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (1)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (2)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (3)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (4)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (5)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (6)

  Wykaz zbednych i zuzytych skladników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (7)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (8)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (9)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (10)

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w ZPSW w Kielcach (11)