ZPSW    O NAS     KADRA    SZKOŁA    INTERNAT    WYDARZENIA    DLA RODZICÓW    KONTAKT    PUBLIKACJE    BIP  KARTA UCZESTNICTWA W OLIMPIADZIE
  
REGULAMIN
  
PROGRAM OLIMPIADY
  
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA OLIMPIADY
  
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA OLIMPIADYZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI NA BEZPŁATNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:


EEG BIOFEEDBACK (NEUROFEEDBACK)
to nowoczesna metoda terapeutyczna przebiegająca podczas kontrolowanej przez terapeutę gry komputerowej, polegająca
na treningu mózgu. Celem terapii jest wpływanie na własne fale mózgowe i kontrolowanie w ten sposób jego pracy. Osoba poddająca się takiej terapii może nauczyć się relaksacji
i świadomego hamowania stanów nadmiernego pobudzenia,
lepszej koncentracji uwagi i panowania nad stresem. Efektem systematycznych treningów prowadzonych tą metodą może być również zwiększenie możliwości umysłu poprzez poprawę pamięci,
a co za tym idzie - szybsze zapamiętywanie i uczenie się.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
ma na celu poprawę przesyłania impulsów w zakresie ośrodkowego układu nerwowego, a w efekcie rozwój prawidłowego odbioru, analizy i interpretacji bodźców przez wszystkie zmysły dziecka.
Ma charakter wesołej zabawy ruchowej, podczas której dostarczana jest odpowiednia, kontrolowana przez terapeutę ilość wrażeń zmysłowych. Zajęcia są dla dziecka bardzo atrakcyjne. Odbywają się w specjalnie do tego celu zaprojektowanej sali wyposażonej
w specjalistyczny sprzęt i pomoce.

ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE
to specjalne zajęcia logopedyczne przeznaczone dla dzieci z wadą słuchu. Ich głównym celem jest budowanie systemu językowego
u osób niesłyszących oraz stymulowanie i monitorowanie rozwoju systemu jezykowego u osób słabosłyszących. W czasie zajęć prowadzony jest również intensywny trening słuchowy,
a także ćwiczenia wymowy (w przypadku uczniów niedosłyszących) oraz ćwiczenia rozumienia i budowania tekstów w języku polskim.

ZAJĘCIA SURDOPEDAGOGICZNE
to grupa różnorodnych, specjalistycznych zajęć przeznaczonych
dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. W ramach tychże zajęć usprawniane są funkcje słuchowe ucznia, prowadzony jest trening jego uwagi słuchowej, stymulowany rozwój mowy, a także prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe i zajęcia językowe poprawiające umiejętności komunikowanie się.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA
przeznaczona jest dla dzieci, które w skutek różnych czynników
np. wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych
czy okołoporodowych utraciły lub mają trudności z prawidłowym rozwojem systemu językowego (alalia-afazja dziecięca, dyzartia, autyzm i inne). Terapia ta obejmuje różne metody pracy mające
na celu rozwinięcie gotowości do porozumiewania się, spontanicznej aktywności słownej, umiejętności odbioru i budowania wypowiedzi
a także bardziej złożonych form komunikacji.

Twoje dziecko ma wadę słuchu?
Oferujemy Ci dodatkową pomoc w naszej grupie wsparcia.

Przyjdź do nas!

Doświadczeni specjaliści wykonają Twojemu dziecku
bezpłatne badanie słuchu i mowy
oraz zdiagnozują w zakresie Integracji Sensorycznej.

PLACÓWKA WSPÓŁPRACUJE
Z WOJEWÓDZKIM DOMEM KULTURY W KIELCACH
W RAMACH PROJEKTU
,,TEATR PLASTYCZNY SEN"

Przeczytaj więcej na ten temat na faceboobku


PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ NASZEJ PLACÓWKI

Skorzystaj z bezpłatnego programu