Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w Kielcach
   STRONA GŁÓWNA ZPSW    SOSW    BURSA    PUBLIKACJE    BIP
DYREKTOR
mgr Marta Jagniątkowska
WICEDYREKTOR
mgr Monika Dziedzic
KIEROWNIK
d/s opiekuńczo-wychowawczych
mgr Dorota Mietelska

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY SOSW

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONE FUNKCJE I NAUCZANE PRZEDMIOTY
mgr Marta Jagniątkowska dyrektor ZPSW,  nauczyciel języka polskiego, wykładowca, specjalista języka migowego
mgr Monika Dziedzic wicedyrektor ZPSW, nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Dorota Mietelska kierownik do spraw opiekuńczo-wychowawczych, wychowawca grup wychowawczych, terapeuta
mgr Małgorzata Patynko nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Marta Podsiadło
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
mgr Anna Dobrowolska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Małgorzata Radkiewicz
nauczyciel religii
ks. Marcin Kałuża
nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie
mgr Jadwiga Karyś
nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, logopeda
mgr Barbara Brejdak
nauczyciel języka polskiego, terapeuta
mgr Magdalena Jaskólska - Gaweł
nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Woś
nauczyciel języka polskiego
mgr Magdalena Lach
nauczyciel języka angielskiego
mgr Jacek Kamizela
nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Urbanek
nauczyciel języka angielskiego i geografii, tyflopedagog
mgr Joanna Pyczek
nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie oraz wiedzy o społeczeństwie
mgr Zbigniew Szczerba
nauczyciel historii
mgr Hanna Ornal
nauczyciel matematyki, informatyki, zajęć komputerowych oraz fizyki
mgr Aurelia Czechowicz
nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć komputerowych
mgr Jolanta Kwiatek
nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć komputerowych
mgr Marzena Wołowska
nauczyciel chemii i fizyki
mgr Joanna Zyzik
nauczyciel biologii i przyrody
mgr Eliza Dębniak - Makówka
nauczyciel muzyki
mgr Ewa Uba
nauczyciel plastyki, techniki oraz zajęć artystycznych
mgr Bożena Chowaniec
nauczyciel plastyki
mgr Agnieszka Grygiel
nauczyciel wychowania fizycznego i języka angielskiego
mgr Ewa Buczek - Pióro
nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
mgr Robert Ciekalski
nauczyciel wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie
mgr Jolanta Janiec
nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Bożena Grabowska
nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
mgr Anna Sieczko
nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
mgr Aleksandra Massalska
nauczyciel praktycznej nauki zawodu
mgr Renata Wardecka
nauczyciel praktycznej nauki zawodu oraz religii
mgr Michał Iwanicki
wychowawca grup wychowawczych, logopeda
mgr Małgorzata Kardasińska - Kolasa
wychowawca grup wychowawczych
mgr Magdalena Kuta
wychowawca grup wychowawczych
mgr Matylda Sabat
wychowawca grup wychowawczych
mgr Katarzyna Suszyna
wychowawca grup wychowawczych
mgr Anna Wołonkiewicz
wychowawca grup wychowawczych, terapeuta
mgr Anna Baran
wychowawca grup wychowawczych
mgr Ewa Borecka
wychowawca grup wychowawczych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych i informatyki
mgr Ewa Firmantowska
wychowawca grup wychowawczych
mgr Joanna Furmańczyk
wychowawca grup wychowawczych, terapeuta
mgr Joanna Grunert
wychowawca grup wychowawczych
mgr Lucyna Sobura
wychowawca grup wychowawczych
mgr Beata Hrouda
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, neurologopeda z surdologią, terapeuta Biofeedback oraz SI
mgr Stanisława Zakrzewska
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i języka migowego, surdologopeda, edukator języka migowego, lektor PJM
mgr Agnieszka Domagała
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, neurologopeda, afazjolog, surdologopeda, terapeuta Biofeedback oraz SI, terapeuta osób z autyzmem
mgr Anna Iwanicka
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, afazjolog, surdologopeda, terapeuta Biofeedback, terapeuta osób
z autyzmem
mgr Agata Karyś
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, neurologopeda z surdologią, terapeuta Biofeedback oraz SI
mgr Iwona Czarnecka
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, neurologopeda z surdologią, terapeuta Biofeedback
mgr Katarzyna Szczepańczyk
surdologopeda
mgr Jolanta Krajewska
wychowawca grup wychowawczych
mgr Anna Stępczyńska
wychowawca grup wychowawczych
mgr Agata Grabowska
wychowawca grup wychowawczych
mgr Marta Dąbrowska
wychowawca grup wychowawczych
mgr Agata Biernacka
wychowawca grup wychowawczych
mgr Monika Szwagierczak
terapeuta
mgr Monika Piłatowska-Kloc
pedagog szkolny
mgr Lidia Świeboda-Toborek
psycholog

Nasi nauczyciele i wychowawcy SOSW posiadają kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki oraz języka migowego.


WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONE FUNKCJE
mgr Dorota Mietelska kierownik do spraw opiekuńczo-wychowawczych, wychowawca grup wychowawczych
mgr Katarzyna Sternik
wychowawca grup wychowawczych
mgr Małgorzata Sarna
wychowawca grup wychowawczych
mgr Barbara Knap
wychowawca grup wychowawczych
mgr Zbigniew Szczerba
wychowawca grup wychowawczych
mgr Justyna Obara
wychowawca grup wychowawczych
mgr Szymon Baumel
wychowawca grup wychowawczych
mgr Mariusz Gierczak
wychowawca grup wychowawczych
mgr Jolanta Domagała
wychowawca grup wychowawczych
mgr Albert Lewandowski
bibliotekarz