Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w Kielcach
   SOSW    BURSA    KADRA    PUBLIKACJE    BIP


W PLACÓWCE REALIZOWANY JEST PROJEKT

,,BEZ BARIER - EUROPEJSKA PRAKTYKA ZAWODOWA
UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH SZKOŁĄ ŻYCIA I JAKOŚCI PRACY"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ

(czytaj więcej)


 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce

tel. 41 36-76-278 fax: 41 36-76-953
e-mail: zpswkielce@poczta.onet.pl

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH